Związek Gmin Jeziora Rożnowskiego

Wtorek, 21 Maja 2024
Imieniny : Jana, Moniki, Wiktora

O nas w prasie

Nowy Sącz. Nasze Miasto z dn. 13.05.13r.

źródło: http://nowysacz.naszemiasto.pl/artykul/1852930,tegoborze-wzbogaci-sie-o-plaze-port-i-parkingi,id,t.html

 

Tęgoborze wzbogaci się o plaże, port i parkingi

Wieś Tęgoborze wzbogaci się o plaże, port dla łodzi i parkingi. Powstają na Jeziorze Rożnowskim, nieopodal drogi Nowy Sącz - Kraków.

 W Tęgoborzu brzeg przesuwany jest w głąb Jeziora Rożnowskiego (© Stanisław Śmierciak)


To ziemia wydzierana wodzie. Pozyskanie siedmiu hektarów wymaga jednak nakładów sięgających 24,5 mln zł. To niewątpliwie najdroższe grunty nad jeziorem. Pozyskanie hektara kosztuje średnio 3,5 mln zł. Inne działki budowlane w tej samej wiosce rzadko mają ceny przekraczające 0,5 mln.

 

W rejonie Tęgoborza pogłębiarki pracują od 2001 r. Materiał wydobywany z dna jest transportowany poprzez pływający rurociąg do polderów stworzonych dzięki budowie wałów z kamieni spajanych metalową siatką. Urobek ma od 10 do 30 procent materiału mogącego tworzyć ląd. Reszta to woda, która w naturalny sposób ma wyciekać i odparowywać z grobli. Ląd w miejscu tafli wodnej powstanie po wie-lu miesiącach. Finał kosztownego przedsięwzięcia nastąpi w listopadzie 2014 roku.

 

Wieś, niegdyś atrakcyjna turystycznie, całkowicie zatraciła ten charakter. Teren, gdzie biwakowali turyści, zamienił się w grzęzawisko porośnięte szuwarami i będące wylęganią komarów. Brakowało terenów do zagospodarowania pod rekreację nad jeziorem.

 

Program rekultywacji zbiornika finansuje Unia Europejska. Tylko 15 procent wydatków ponosi gmina.

 

Piotr Litwiński, wiceprzewodniczący Rady Gminy Łososina Dolna, mieszka w Tęgoborzu. Z satysfakcją informuje, że poza trawiastymi plażami w miejscowości powstanie duży parking i slip, czyli pochylnia do spuszczania łodzi na wodę.
Inicjatorem rekultywacji jeziora był Zygmunt Paruch, były członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego. Wielkimi rzecznikami przywrócenia zbiornikowi turystycznych funkcji byli i są marszałkowie Małopolski.

 

- Dla lokalnej społeczności to opłacalne przedsięwzięcie - przekonuje Wiesław Basta, przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego, mieszkaniec Tabaszowej, sąsiadującej z Tęgoborzem. - Lewy brzeg jeziora znów ożyje dla turystyki.
Wydzieranie ziemi wodzie tak spodobało się tęgoborzanom, że poza unijnym programem rekultywacji jeziora, samodzielnie wyrwali mu trochę obszaru. Na tej "nowej ziemi" zbudowali boisko piłkarskie z budynkiem zaplecza dla klubu sportowego Hart, a tuż obok nowoczesny kompleks boisk orlik.

 

Jezioro da ziemię na szerszą drogę

Stanisław Golonka, przewodniczący Stowarzyszenia Gmin Jeziora Rożnowskiego.

- Rekultywacja obejmuje nie tylko Jezioro Rożnowskie, ale także Czchowskie. W pierwszym zbiorniku prace trwają w Tęgoborzu i Bartkowej. W drugiej z tych miejscowości pozyskujemy cztery hektary ziemi i umacniamy brzegi zbiornika i wpływających do niego potoków. Budujemy też przystań umożliwiającą spuszczanie łodzi na wodę. To zadanie jest bardzo kosztowne. Pochłonie w sumie 16,5 miliona złotych. Na Jeziorze Czchowskim trwają jeszcze prace od przystani promu w kierunku zapory w Czchowie i Witowic. Trzeci odcinek poddany rekultywacji ciągnie się 100 metrów od zamku Tropsztyn w Wytrzyszczce za zakręt drogi krajowej. Całość pochłonie ponad 20 mln zł. To przedsięwzięcia ważne dla Sądecczyzny. Brzeg przesuwamy o 30 metrów w głąb zbiornika. Stosujemy inną technologię niż na Jeziorze Rożnowskim. Nasyp jest ze żwiru. Dzięki temu pas no-wej ziemi może być przeznaczony na poszerzenie trasy z Nowego Sącza do Brzeska. Finał robót w listopadzie 2014 r.


Sądeczanin.info z dn. 04.05.12r.

źródło: http://www.sadeczanin.info/gospodarka,6/jezioro-roznowskie-wypieknieje-trwa-rekultywacja,32687#.UaSiHKK-18F

 

Jezioro Rożnowskie wypięknieje. Trwa rekultywacja

Ruszył ostatni etap prac przy rekultywacji Jeziora Rożnowskiego. Projekt pięciu gmin pozwoli zagospodarować przestrzeń pod inwestycje dla rozwoju turystyki.

- Prace ruszyły po przerwie zimowej. Rekultywacja Jeziora Rożnowskiego to najważniejszy projekt dla rozwoju turystyki w tym regionie. Dzięki odmuleniu brzegów gminy zyskają 5 ha gruntów, które zostaną przeznaczone pod nowe inwestycje sprzyjające rozwojowi turystyki - mówi Mieczysław Hajduga, wicewójt gminy Gródek nad Dunajcem.


W ramach rekultywacji powstaje nowy port jachtowy w Bartkowej, który w przyszłości może przejąć część funkcji ośrodka w Znamirowicach.
- Współpracą zainteresowany jest Yacht Club z Nowego Sącza - potwierdza Mieczysław Hajduga.


Projekt Rekultywacja Jeziora Rożnowskiego rozpoczął się w 2005 r. głównym celem jest powstrzymanie degradacji zbiornika i uatrakcyjnienie przestrzeni turystycznej.

 

Budowa portu jachtowego w Bartkowej jest już na finiszu,a uformowaną po odmuleniu jeziora nową linię brzegową zabezpiecza mur. Do października powstaną ścieżki rowerowe i piaszczysta plaża. Elementy małej architektury i zieleni mają stworzyć klimat dla wypoczynku. Wydobyty z dna jeziora muł w gminach Gródek nad Dunajcem i Łososina Dolna został usypany wzdłuż linii brzegowej tworząc dodatkową przestrzeń do wypoczynku. Zostanie ona zagospodarowana pod tereny zielone i piaszczyste plaże.
Rekultywacja Jeziora Rożnowskiego jest współfinansowana ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

ED
fot. arch.


Nowy Sącz. Nasze Miasto z dn. 19.03.12r.

źródło: http://nowysacz.naszemiasto.pl/artykul/1327027,bartkowa-przystan-dla-zaglowek-zamiast-mulu,id,t.html

 

Bartkowa: przystań dla żaglówek zamiast mułu

Po zimowej przerwie wznowiono budowę zatoki w Bartkowej nad Jeziorem Rożnowskim. To rozległy teren pozyskany do zagospodarowania po odmuleniu tej części sztucznego zbiornika. Co roku potok Przydonicki nanosił tam tony osadu i śmieci. Było ich szczególnie dużo podczas powodzi, gdy niepozorny ciek zmieniał się w rwącą rzekę. Teraz go uregulowano, muł usunięto, a brzegi przyszłej zatoki wzmocniono kamiennymi murami.

Solidne podłoże w miejscu usuniętego mułu i śmieci (© fot. paweł szeliga)

- W Bartkowej mieliśmy dotąd największy problem z infrastrukturą turystyczną - przyznaje wójt gminy Gródek nad Dunajcem Józef Tobiasz. - Osuwiska sprawiły, że jest tam ciasno. Musieliśmy wydzierać teren z zamulonych brzegów jeziora.

 

Przystań powstanie w tym roku. Wzdłuż brzegu pobiegnie ścieżka rowerowa. Będzie też piaszczysta plaża i ławki dla spacerowiczów. Inwestycja realizowana w ramach Związku Gmin Jeziora Rożnowskiego kosztuje 7,2 mln złotych. Większość pieniędzy zapewnia Unia Europejska. Gródek nad Dunajcem gwarantuje wkład własny w wysokości 750 tys. złotych.


Dobry Tygodnik Sądecki z dn. 05. 07.2012r.

Więcej można znaleźć tutaj


Dziennik Polski z dn. 15. 02.2008r.
(WCH)


Miliony na Rożnów

(Dziennik Polski 11 lipca 2007)

Rekultywacja jeziora zadaniem Małopolski

Marszałek Marek Nawara miał okazję przyjrzeć się jezioru tak, jak widzą je turyści przybywający na wypoczynek

Pod koniec minionego wieku eurourzędnicy w Brukseli uznali, że rekultywacja Jeziora Rożnowskiego przerasta możliwości Polaków i nie dali środków unijnych. Entuzjaści sięgnęli po polskie pieniądze i zaczęli dzieło. Od kilku lat zadanie wspiera UE, a po naukę, jak ratować jeziora, przyjeżdżają Finowie.
Wczoraj, goszcząc nad Rożnowskim. marszałek małopolski Marek Nawara zapewnił, że na kolejny etap ratowania akwenu przeznaczono 10 mln euro z funduszy unijnych

W ciągu 4 lat na przedsięwzięcia związane z powstrzymaniem degradacji ekologicznej Jeziora Rożnowskiego wydano 17,5 mln zł.
Aby dokończyć rozpoczęte prace, wśród nich drogę od Wytrzyszczki do zapory w Czchowie, powiększenie brzegów w Tęgoborzy i modernizację zatoki w Bartkowej potrzebne są kolejne miliony.

Wczoraj Marszałek Małopolski Marek Nawara oglądał to, co już zrobiono.
- Jezioro Rożnowskie to piękny akwen, o który warto i należy dbać - mówił Marek Nawara - Kiedy przed kilku laty
Związek Gmin Jeziora Rożnowskiego (Chełmiec, Czchów,Gródek nad Dunajcem i Łososina Dolna) złożył wniosek,
którego ideą było ratowanie tego akwenu, włączyłem się do tych prac. Ale pamiętam też, jak w Brukseli, kiedy zobaczyli
projekt, stwierdzili, że pomysł jest znakomity, tylko że w Polsce nie uda się tego zrobić. Wtedy pieniędzy nie otrzymaliśmy, później jednak udało się je zdobyć.
W wyniku prac rekultywacyjnych w Tęgoborzy, Bartkowej i Wytrzyszczce powstaje nowa, podwyższona linia brzegowa
- Naszym pomysłem było też, aby od promu do zapory powstały dwa nowe pasy jezdni - mówił Zygmunt Paruch, inicjator przedsięwzięcia
- Niestety, wygląda na to, że niektórzy w Krakowie nie są tym zainteresowani. Ale najważniejsze jest to, że dzięki już wykonanym pracom przywracamy wartości przyrodnicze. W Bartkowej powstał piękny zakątek, a to dopiero początek.
W planach jest budowa nowoczesnego pola namiotowego. W Tęgoborzy z kolei już dzisiaj nie ma błotnistych terenów przy brzegach, a powstają nowe - z parkingami i alejkami. Ale pracy jest jeszcze dużo.

W tym roku Związek Gmin Jeziora Rożnowskiego oraz Marszałek Małopolski walczą o kolejne pieniądze.
- W sumie chodzi o 10 mln euro - stwierdził Marek Nawara
- Pod koniec roku w Brukseli zapadną ostateczne decyzje. Urząd Marszałkowski w pełni popiera dofinansowanie
tej inwestycji. Oczywiście potrzeba więcej pieniędzy, ale i ta kwota nie jest mała (JEC)


Plaże wyrwane z wody
(Gazeta Krakowska 2007)

Położona nad brzegiem Jeziora Rożnowskiego miejscowość Tęgoborze zaczyna odzyskiwać dawną turystyczną renomę. Dzięki staraniom Związku Gmin Jeziora Rożnowskiego i marszałka Małopolski, wrzucono tam w wodę wielkie pieniądze i wygospodarowano kawał ziemi w miejscu, gdzie niedawno była zamulona woda. Kosztem 7 mln zł powstała ładna 3-hektarowa trawiasta plaża, gdzie bardzo chętnie zatrzymują się turyści.
Prace przy wydobywaniu mułu i zamianie go w stały ląd trwają. Za kolejne miliony, ale już euro, wodzie wyrwanych zostanie dalsze pięć hektarów od już powstałej plaży do ujścia potoku Świdnik. Wójt gminy Łososina Dolna Stanisław Golonka i dyrektor Zespołu Elektrowni Wodnych Rożnów Czchów zapewniają, że to dopiero początek turystycznej reanimacji rejonu Tęgoborza. (SŚ)

 

Aktualne przetargi
Zakończone przetargi
Związek Gmin Jeziora Rożnowskiego

Jezioro Rożnowskie i jego obrzeża są miejscem relaksu i wypoczynku dla tysięcy amatorów sportów wodnych, kąpieli słonecznych i wędkarzy. Nieodpartym magnesem są: urozmaicona linia brzegowa, atrakcje przyrodnicze, zalesione stoki Pogórza, rejsy statkiem wycieczkowym, liczne ośrodki wypoczynkowe, pola kempingowe i kwatery agroturystyczne w okolicznych wsiach letniskowych.