Związek Gmin Jeziora Rożnowskiego

Wtorek, 21 Maja 2024
Imieniny : Jana, Moniki, Wiktora

Informacje publiczne

Uchwała Nr S.O. XII/421-1/31/16 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z 9 grudnia 2016 roku

Uchwała Nr S.O. XII/429-1/49/16 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z 9 grudnia 2016 roku

Uchwała Nr S.O. XII/421-1/31/16 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z 9 grudnia 2016 roku

Uchwała Nr S.O. XII/429-1/49/16 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z 9 grudnia 2016 roku

Plan Rozwoju Zbiornika Czchowskiego

Plan Rozwoju Zbiornika Rożnowskiego

Bilans jednostki za 2018 rok

Bilans skonsolidowany za 2018 rok

Bilans z wykonania budżetu za 2018 rok

Informacja dodatkowa 2018 rok

Rachunek zysków i strat za 2018 rok

Wyciąg z inf. dodatkowej 2018 rok

Zestawienie zmian w funduszu za 2018 rok

Uchwała nr S.O.XII/421/58/19 Składu Orzekającego RIO w Krakowie

Uchwała nr S.O.XII/421-1/37/18 Składu Orzekającego RIO w Krakowie

Uchwała nr S.O.XII/429-1/3/19 Składu Orzekającego RIO w Krakowie

Uchwała nr S.O.XII/426-3/39/19 Składu Orzekającego RIO w Krakowie

Uchwała nr S.O.XII/4290.12.2023 Składu Orzekającego RIO w Krakowie

Uchwała nr S.O.XII/4260.12.2023 Składu Orzekającego RIO w Krakowie

Uchwała nr S.O.XII/421.13.2023 Składu Orzekającego RIO w Krakowie

Uchwała nr XVIII/55/2023  Zgromadzenia ZGJR w sprawie zmian budżetu ZGJR na 2023r

Uchwała nr XVIII/56/2023  Zgromadzenia ZGJR w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej ZGJR 

Uchwała nr XVIII/57/2023  Zgromadzenia ZGJR w sprawie ustalenia wysokości składki na bieżącą działalność Związku w 2024r

Uchwała nr XVIII/58/2023  Zgromadzenia ZGJR w sprawie uchwalenia budżetu na 2024r

Uchwała nr XVIII/59/2023  Zgromadzenia ZGJR w sprawie wieloletniej prognozy finansowej ZGJR

Uchwała nr S.O.XII/4262.18.2023 Składu Orzekającego RIO w Krakowie

 

Aktualne przetargi
Zakończone przetargi
Związek Gmin Jeziora Rożnowskiego

Jezioro Rożnowskie i jego obrzeża są miejscem relaksu i wypoczynku dla tysięcy amatorów sportów wodnych, kąpieli słonecznych i wędkarzy. Nieodpartym magnesem są: urozmaicona linia brzegowa, atrakcje przyrodnicze, zalesione stoki Pogórza, rejsy statkiem wycieczkowym, liczne ośrodki wypoczynkowe, pola kempingowe i kwatery agroturystyczne w okolicznych wsiach letniskowych.